23rd IUHPE World Conference on Health Promotion, 7 - 11 April 2019, Rotorua, Aotearoa New Zealand

Pukapuka Whakamārama

Nō mātou te maringanui ki te karanga ki a koe kia tae ā-tinana mai ki te Hui ā-Ao 23 o IUHPE mō te Hāpai Hauora hei kaitautoko, hei kaiwhakaatuatu. Ākuanei ka wātea mai te Pukapuka Whakamārama i te Kaupapa Tautoko me āna taipitopito katoa. Kua rite tō mātou Kaiwhakahaere Kaitautoko, ki a Nihal Fernandez ki te whakamārama i ngā āhuatanga e pā ana ki tēnei kaupapa: nf@tcc.co.nz waea rānei +64 9 360 1240.