23rd IUHPE World Conference on Health Promotion, 7 - 11 April 2019, Rotorua, Aotearoa New Zealand

Nga Tukunga Abstract

Ngā Hōputu Tāpaetanga Kua Tūtohua

E waru ngā hōputu matua e wātea ana hei tāpaetanga: 1) kohinga kōrero, 2) ohu, 3) kauwhau rangahau ā-waha/ā-pānui whakaahua 4) kauwhau ā-waha/ā-pānui e pā ana ki ngā ariā hou mō te kaupapa here me te mahi, 5) kōrerorero, 6) whakaaturanga kē atu/hangarau hou, 7) whakaaturanga kē atu/mahi toi, 8) kai i te taha o tētahi kaituhi. Ko te whakahau ki ngā kaituku whakarāpopotonga, tae atu ki ngā kaituku takitahi, kia kaha te pāhekoheko, kia kaha te mahi tahi ki ngā kaikauwhau, ki te hunga whakarongo i ngā wā katoa ka taea. He pai ki te rōpū kōwhiri ngā hōputu kuhukuhu, pāhekoheko, rerekē hoki!

HE KOHINGA KŌRERO

Ko te kohinga kōrero he whakaeminga o ngā kauwhau kōrero huhua e hāngai ana ki te kaupapa kotahi. E 90 meneti e wātea ana ki te kohinga kōrero; me toru ki te rima ngā kaikauwhau, me whai tangata hoki ki te whakahaere i te rere o ngā kōrero (ka whakaarotia ngā tono kia rerekē tēnei hōputu). Me whai wāhi te hunga whakarongo ki te uru ki ngā kōrero mō te 45 meneti te roa, neke atu. He pai ki a mātou te kite atu i ngā kohinga kōrero e whai wāhi mai ana ngā kaikauwhau me ngā takawaenga/kaikōrero o ngā kaupapa huhua, pērā i te kaupapahere, te whakarite mahi me te rangahau . He rawa te kanorau ira tangata, ahurea, whenua hoki.

Me tāpae e te kaiwhakahaere tētahi whakarāpopotonga o te kohinga kōrero katoa, e whakamārama ana i te whāinga nui, i te hōputu tāpaetanga tūtohua, i ngā kaupapa whānui/kaupapa whāiti o te kāpunipuni e arotahia ana, me ngā whakarāpopotonga me ngā taipitopito whakapā mō ngā kauwhau katoa o te kohinga kōrero.

Kua kitea i ngā wheako o mua kāore e maha ngā rūma i te wāhi kāpunipuni nā reira he torutoru noa iho ngā whakarāpopotonga kohinga kōrero ka kōwhiria. He mana tō te komiti pūtaiao ki te tohu i ngā kaitāpae kia whakatōpūngia ngā kaupapa kohinga kōrero.

OHU

Kei te ohu ka whai wāhi te hunga kāpunipuni ki te uru ki tētahi Ohu Whakangungu Pūkenga, ki te wānanga rānei i ngā ariā hou, i ngā pātai uaua, mā reira e tautohua ai ngā mahi hei kōkiri, e whakakikotia ai rānei aua ariā. Me whai te ohu i tētahi kaiwhakarite, me ētahi hoa whakahaere/kaiwhakangungu maha pea. Ka eke ki te 105 meneti te roa o te ohu, koia te mahi whakamutunga o te nuinga o ngā rangi kāpunipuni.

Me tāpae e te kaiwhakahaere tētahi whakarāpopotonga o te ohu katoa, e whakamārama ana i ngā whāinga, i te hōputu me ngā keo akoranga (ohu whakangungu), me ngā taipitopito whakapā katoa o ngā hoa whakahaere/ kaiwhakangungu katoa.

KAUWHAU RANGAHAU Ā-WAHA/ Ā-PĀNUI WHAKAAHUA

Ko tā te kauwhau rangahau ā-waha, ā-pānui whakaahua hoki, he pānui atu i ngā hua o ngā kaupapa rangahau hou tonu e pā ana ki te hāpaitanga o te hauora, ki te kaupapa whānui o te kāpunipuni, kaupapa whāiti hoki, he whakatakoto rānei i ngā kōrero mō ngā tukanga hou. Me whai te whakarāpopotonga kauwhau rangahau i te hanga pūtaiao e rite ana: Tuarongo/Whāinga; Tukanga; Hua, Wānanga.

Me whakaatu te whakarāpopotonga kauwhau i te whānuitanga o te kaupapa, i ngā kupu matua, i te hōputu e hiahiatia ana (ā-waha, ā-pānui whakaahua rānei), me ngā taipitopito whakapā o te kaikauwhau. Ka whakatōpūhia ngā whakarāpopotonga kauwhau e ai ki te kaupapa kauwhau. Kua taiapahia te maha o ngā kauwhau ā-waha. He mana tō te komiti pūtaiao ki te tono mai i te hunga nāna i tāpae tētahi kauwhau ā-waha, he kauwhau ā-pānui whakaahua kē.
Ka karangahia ētahi kaitāpae whakarāpopotonga kauwhau ki te whakarite i tētahi kauwhau ā-waha (10 meneti te kauwhau, 5 meneti te uiui), ki te whakarite i tētahi kauwhau ā-pānui whakaahua rānei (ā-pepa, ā-tukuata rānei). Ka whakaritea tētahi wātaka e whakaatu ana i ngā wā o te kauwhau me te wānanga i waenganui i ngā kaikauwhau ā-pānui me te hunga kāpunipuni.

KAUWHAU Ā-WAHA/ Ā-PĀNUI WHAKAAHUA E PĀ ANA KI NGĀ AUAHATANGA MŌ TE KAUPAPA HERE ME TE MAHI

Ko tā ngā kauwhau ā-waha, ā-pānui whakaahua hoki e pā ana ki ngā ariā hou mō te kaupapa here me te mahi, he pānui atu i ngā hua o te whakapakari me te whakatutuki i te kaupapa here e hāngai ai ki te hāpaitanga o te hauora, ki te kaupapa whānui o te kāpunipuni, kaupapa whāiti hoki. Me pēnei te hanga o te whakarāpopotonga kauwhau: Horopaki/raruraru; Urupare; Ngā Hua; Ngā Pānga.

Me whakaatu te whakarāpopotonga i te whānuitanga o te kaupapa, i ngā kupu matua, i te hōputu e hiahiatia ana (ā-waha, ā-pānui whakaahua rānei), me ngā taipitopito whakapā o te kaikauwhau. Ka whakatōpūhia ngā whakarāpopotonga kauwhau e ai ki te kaupapa kauwhau. Kua taiapahia te maha o ngā kauwhau ā-waha. He mana tō te komiti pūtaiao ki te tono mai i te hunga nāna i tāpae tētahi kauwhau ā-waha, he kauwhau ā-pānui whakaahua kē.

Ka karangahia ētahi kaitāpae whakarāpopotonga kauwhau ki te whakarite i tētahi kauwhau ā-waha (10 meneti te kauwhau, 5 meneti te uiui), ki te whakarite i tētahi kauwhau ā-pānui whakaahua rānei (ā-pepa, ā-tukuata rānei). Ka whakaritea tētahi wātaka e whakaatu ana i ngā wā o te kauwhau me te wānanga i waenganui i ngā kaikauwhau ā-pānui me te hunga kāpunipuni.

KŌRERORERO

Ka whakaritea ētahi kōrerorero e hāngai ana ki ngā kaupapa whāiti e whā o te kāpunipuni, e takea mai ai e ngā whakarāpopotonga kauwhau. Tokoono ngā kaikauwhau hei rōpū kōrerorero mō tēnā wāhanga, mō tēnā wahanga. E 5 meneti noa iho mā ia kaikauwhau (kāore he kiriata) ki te whakamārama atu i tētahi wheako, mahi rānei e hāngai ana ki te kaupapa o te kōrerorero. Ka puritia te hāora kotahi hei wā whakawhitiwhiti whakaaro i waenga i te rōpū me te hunga whakarongo. Me kite i roto i ngā whakarāpopotonga kauwhau: He wāhanga e pā ana ki te kaupapa whāiti o te kāpunipuni; he wheako, he mahi rānei e hāngai ana; Ngā pānga mō te hāpaitanga o te hauora; Ngā pānga mō te whanaketanga toitū. Ka kōwhiria ngā whakarāpopotonga kauwhau e whakaatu ana i ngā wheako huhua, nō ngā whenua huhua.

WHAKAATURANGA KĒ ATU/HANGARAU HOU

I runga i te mōhio he hanga rauemi hou hei tautoko i te urupare hauora tā te kaihāpai hauora, kua whakaritea tēnei wāhanga kia whai wāhi ngā kaihanga ki te whakawhitiwhiti whakaaro mō ā rātou rauemi/taputapu. Ko ngā momo rauemi ka whakaaetia ko ngā: taupānga pūrere waea, ataata, kēmu, pae tukutuku, rangitaki, pūmanawa, tētahi hōputu kē atu e tika ana hei tohatoha ki te marea. Me tāpae e te kaikauwhau he whakamāramatanga pai mō te rauemi e kōrerotia ana, tae atu ki: ngā whāinga hāpai hauora; tētahi tuhinga whakarāpopoto o te horopaki e whakaarotia ana; te hunga whakarongo e hiahiatia ana; te roa o te kauwhau me te tino take o te rauemi.

Ka 15 meneti te wā mā ngā kaikauwhau e kōwhiria ai ki te whakaatu i ā rātou mahi, ki te taha o ngā whakaaturanga hangarau kē atu, ka whai ko te kōrerorero i waenga i ngā kaikauwhau me te hunga whakarongo.

WHAKAATURANGA KĒ ATU/MAHI TOI

I runga i te mōhio he hanga rauemi hou, he mahi toi hei tautoko i te urupare, hei urupare tonu rānei, tā te kaihāpai hauora, kua whakaritea tēnei wāhanga kia whai wāhi ngā kaihanga ki te whakawhitiwhiti whakaaro mō ā rātou mahi toi. Ka whakaaetia: te mahi toi ā-kanohi, ā-whakaaro hōhonu rānei. Me tāpae e te kaikauwhau he whakamāramatanga pai mō te rauemi e kōrerotia ana, tae atu ki: ngā whāinga hāpai hauora; tētahi kōrero whakamārama i te mahi toi; te hunga whakarongo e hiahiatia ana; te roa o te kauwhau me te tino take o te rauemi.

Ka 15 meneti te wā mā ngā kaikauwhau e kōwhiria ai ki te whakaatu i ā rātou mahi, ki te taha o ngā whakaaturanga mahi toi kē atu, ka whai ko te kōrerorero i waenga i ngā kaikauwhau me te hunga whakarongo.

KAI I TE TAHA O TĒTAHI KAITUHI

Ka whai wāhi ngā kaituhi o ngā tuhinga hou tonu mō te Hāpaitanga o te Hauora (he pukapuka akoranga kātahi anō ka putaina, he aratohu rānei) ki te whakaatu i a rātou mahi, ki te kōrero tahi ki te hunga i tae atu ki te kāpunipuni, i te wā tina ōpaki. Whai muri atu i te kauwhau ā-waha poto noa (15 meneti) a te(ngā) kaihanga, he wā kōrerorero ki te hunga whai wāhi mai. Ka wātea tētahi ākonga pōtaetia o te kaupapa hāpai hauora ki te āwhina i ngā kaituhi ki te whakahaere i te kōrerorero.

Ngā Whāinga: 1) he whakatairanga i ngā kōrerorero e pā ana ki ngā mahi hou tonu o te kaupapa hāpai hauora; 2) he whakaatuatu i ngā whakaputanga hou tonu o te kaupapa hāpai hauora; 3) he whakatenatena i te pahekohekotanga i te wā o te kāpunipuni, whai muri ake hoki.

Ngā Here:
  • Kia whakaputaina/whakarewahia te rauemi (he pukapuka, he aha rānei) i muri ake i te Hōngongoi 2016 (kāore e whakaaetia ngā pukapuka e whakaputaina ana engari kāore anō kia rite i te wā o te kāpunipuni)
  • Kia tuhia ki tētahi o ngā reo whai mana i te kāpunipuni (Ingarihi, Wīwī, Pāniora)
  • Me noho tika i roto i te kaupapa Hāpaitanga o te Hauora. He nui te mana o te whakaputanga e hāngai pū ana ki te kaupapa whānui o te kāpunipuni, ki tētahi kaupapa whāiti hoki/rānei.
  • Kia mōhio mai, mā tēnā kaihanga, mā tēnā kaihanga āna nama kāpunipuni e utu, me te whakaae kia uru ki te wāhanga whakawhitiwhiti whakaaro, he 60 meneti te roa, he 30 te tokomaha o te hunga kāpunipuni, he ākonga pōtaetia te kaiwhakahaere, i te wā tina. Kei te whakaaetia ngā hoa kaihanga, ā, mā te kaitono e whakarite te karanga ki aua hoa kaihanga, me te whakamōhio atu i ā rātou taenga mai.

Me kite i roto i te whakarāpopotonga kauwhau:

Mō ngā pukapuka: (Te/Ngā) Kaituhi; Taitara o te pukapuka; Kaitā me te tau i whakaputaina ai; Whakamāramatanga o te pukapuka; Hāngaitanga ki te kaupapa hāpai hauora, whanaketanga toitū ranei

Mō ngā rangitaki me ētahi atu momo whakaputanga: (Te/Ngā) Kaituhi; Taitara; Whakamāramatanga; URL; Hāngaitanga ki te kaupapa hāpai hauora, whanaketanga toitū rānei.